Wymagania na poszczególne oceny z religii w klasach: 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b
Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasach: 4a, 4b, 5, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z wychowania fizycznego w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z plastyki w klasach: 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z muzyki w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b
Wymagania na poszczególne oceny z techniki w klasach: 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych w klasach: 4a, 4b, 5b, 6
Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego w klasach: 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a grupa początkująca, 6a grupa zaawansowana, 6b grupa początkująca, 6b grupa zaawansowana